You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.
(0)
Hotline: 0888858200

Giá bán lẻ đề xuất:

Liên hệ

OSAKA_X3

Phiên bản tiêu chuẩn

 • Đen Bóng
 • Đen Xanh Bóng
 • Đen Mờ
 • Kem
 • Matcha
 • Nâu Đồng
 • Xám Ánh Hồng
 • Xám Bóng
 • Xám Mờ
 • Xanh Lục
 • Xanh Ngọc
 • Xanh Riêu
 • Xi Măng